News & Events

2nd merit list 2076/077

More »

FIRST MERIT LIST 2076/077

  More »

Merit list has been published 2076/077

  More »

View all

Quotation

2nd merit list 2076/077


FIRST MERIT LIST 2076/077 


Merit list has been published 2076/077


 


आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/१२ देखि २०७६/१०/१७ गते सम्म थप गरिएको बारेमा सूचना

आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/१२ देखि २०७६/१०/१७ गते सम्म थप गरिएको बारेमा सूचना


 


दर-सूची आव्हानको सूचना


 


आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/०१ देखि २०७६/१०/१० गते सम्म्का लागि थप गरिएको बारेमा सुचना

आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/०१ देखि २०७६/१०/१० गते सम्म्का लागि थप गरिएको बारेमा सुचना


 


Second Application Form advertisiment

please check below :- https://drive.google.com/open?id=1-LBJe0dP14y9WEv-RMaAE-pz0jeuxCxY

 


Advertisement

            please check below:-https://drive.google.com/open?id=1XvbbQNvAo0tCSys3eqWg0KZWkA4R3WoG       

                                                                       गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेज गोकुलेश्वर वैतडीको भर्ना सम्वन्धि सूचना।

यस कलेजमा शैक्षिक शत्र ०७६/०७७ को लागि स्नातक तह कृषि (B.Sc.Ag ) प्रथम सत्रान्तमा त्रि.वि.ले मिति २०७६/०९/१२ गतेका दिन लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका र भर्नाका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई मेरिटको आधारमा तपशील वमोजिम भर्ना लिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

तपशील :

आवेदन मिति : २०७६/०९/१४ देखी २०७६/०९/२० सम्म ।

आवेदनका लागि : www.gaasc.edu.np खोली online फाराम भर्नु पर्नेछ।

भर्नाको लागि : कलेजको website मा सूचना राखी जानकारी गरिनेछ।

आवेदन शुलक : रु ५००। (पाँच सय ) कलेजको खाता रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक गोकुलेश्वर, दार्चुलामा रहेको चं.हि.नं. L301010000210 मा जम्मा गर्नु पर्ने छ।

सर्पक नं. ०९३-४०००४४, ९८४८८३२५३९

                                                                                                                                        (परमानन्द जोशी) 

                                                                                                                                          कलेज प्रमुख