News & Events

कक्षा संचालन वारे सुचना !!!

  More »

रिक्त कोटामा भर्ना सम्बन्धि सूचना

  More »

2nd merit list 2076/077

More »

View all

Quotation

Second Application Form advertisiment

please check below :- https://drive.google.com/open?id=1-LBJe0dP14y9WEv-RMaAE-pz0jeuxCxY

 


Advertisement

            please check below:-https://drive.google.com/open?id=1XvbbQNvAo0tCSys3eqWg0KZWkA4R3WoG       

                                                                       गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेज गोकुलेश्वर वैतडीको भर्ना सम्वन्धि सूचना।

यस कलेजमा शैक्षिक शत्र ०७६/०७७ को लागि स्नातक तह कृषि (B.Sc.Ag ) प्रथम सत्रान्तमा त्रि.वि.ले मिति २०७६/०९/१२ गतेका दिन लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका र भर्नाका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई मेरिटको आधारमा तपशील वमोजिम भर्ना लिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।

तपशील :

आवेदन मिति : २०७६/०९/१४ देखी २०७६/०९/२० सम्म ।

आवेदनका लागि : www.gaasc.edu.np खोली online फाराम भर्नु पर्नेछ।

भर्नाको लागि : कलेजको website मा सूचना राखी जानकारी गरिनेछ।

आवेदन शुलक : रु ५००। (पाँच सय ) कलेजको खाता रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक गोकुलेश्वर, दार्चुलामा रहेको चं.हि.नं. L301010000210 मा जम्मा गर्नु पर्ने छ।

सर्पक नं. ०९३-४०००४४, ९८४८८३२५३९

                                                                                                                                        (परमानन्द जोशी) 

                                                                                                                                          कलेज प्रमुख

                                                                            


Admitted student list

admitted students list : https://drive.google.com/open?id=1RXIEDRpIjD-IxygIwMaVtTEd2wtOHNDl


Ninth Merit List

Please Check Below : https://drive.google.com/open?id=1RXIEDRpIjD-IxygIwMaVtTEd2wtOHNDl


Eighth Merit List

Please Check below :  https://drive.google.com/open?id=1uX62F-oE17vgplVSymdOY255adZsHSrC


Seventh Merit List

Please check below : https://drive.google.com/open?id=1RXIEDRpIjD-IxygIwMaVtTEd2wtOHNDl


Sixth Merit List

Please Check Below : https://drive.google.com/open?id=1RXIEDRpIjD-IxygIwMaVtTEd2wtOHNDl

 


information of related class operation First Year First Semester

Please Check Below : https://drive.google.com/open?id=1RXIEDRpIjD-IxygIwMaVtTEd2wtOHNDl